სარეკლამო დაფა

Hover over an image to enlarge

86.00  ლარი
გაყიდვაშია
+
მეტრი
11103
მიწოდება
გადახდის პირობა
გაითვალისწინეთ

თუ ინფორმაცია დასაზუსტებელია, მოითხოვეთ ინვოისითუ ინფორმაცია დასაზუსტებელია, მოითხოვეთ ინვოისი.

ფასში შედის მონტაჟის ღირებულებაფასში შედის მონტაჟის ღირებულება.

რაოდენობის ველში შეიყვანეთ დაფის სიგრძე(გრძივი მეტრი)რაოდენობის ველში შეიყვანეთ დაფის სიგრძე(გრძივი მეტრი).

  • კითხვის დასმა

დაფის ფონი: ალუმინის კომპოზიტ-პანელი(დიბონდი)

სიმბოლოები: თვითწებადი ფერადი ფირი(არაკალი) ან 10მმ პვხ

განათება: არამანათობელი ან პროჟექტორით მინათება